Παραδόθηκε πολύ γρήγορα

Έχοντας δοκιμάσει το κανονικό εκχύλισμα ginseng, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, τώρα δοκιμάζω το ζυμωμένο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η αποτελεσματικότητα του προϊόντος δεν είναι θέμα ημερών, αλλά μπορεί να γίνει αισθητή μετά από μερικές εβδομάδες. Διευκρίνισα την ελαφρώς συγκεχυμένη διατύπωση στις οδηγίες με τον προμηθευτή – πάρτε τη συνιστώμενη ποσότητα σε νερό για τρεις εβδομάδες, μην το πάρετε για δύο εβδομάδες και μετά συνεχίστε να ακολουθείτε αυτό το μοτίβο.

Amazon UK, 13 Μαϊου 2019