Ένα από τα καλύτερα της αγοράς.

Βοηθάει πολύ σε περιόδους ψυχικής και σωματικής πίεσης, προσοχή μην το παρακάνετε με τις ποσότητες!

Amazon IT, 18 Δεκεμβρίου 2022