• Πιστοποίηση ISO 9001
  • Πιστοποίηση ISO 14001
  • Ξεκίνησε να εξάγει κόκκινο τζίνσενγκ και συμπύκνωμα τζίνσενγκ στη Γαλλία
  • Ξεκίνησε να εξάγει συμπύκνωμα κόκκινου ginseng στη Γερμανία
  • Επιλέχθηκε ως συνοριακή εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου