• Κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (σχετιζόμενο με επεξεργασία κόκκινου ginseng που έχει υποστεί ζύμωση με ενζυμική επεξεργασία)
  • Αίτηση εμπορικού σήματος LAVIVANT (Ευρώπη, Ρωσία, ΗΠΑ, Κορέα)
  • Συμβόλαιο με πράκτορα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας
  • Ίδρυσε την KGE Ltd. Ηνωμένο Βασίλειο
  • Συμμετείχε στη Vitafoods Europe 2015