• Πιστοποιημένη ως πολλά υποσχόμενη μικρομεσαία εξαγωγική εταιρεία
  • Αποκτήθηκε πιστοποίηση venture
  • Εξαγωγή συμπυκνώματος ένωσης Κ στην Ιαπωνία
  • Κατέθεσε δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ginsenoside C-K, Rh2 αυξημένο συμπύκνωμα και σκόνη κόκκινου ginseng
  • Ξεκίνησε να εξάγει συμπύκνωμα κόκκινου ginseng C-K στην Ιαπωνία
  • Συμμετείχε στη Vitafoods Europe 2018 στην Ελβετία